Personlig Träning

Träning och idrott är ett väldigt brett område – det går att anpassa för alla. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller van motionär – jag kan hjälpa dig med dina behov inom träningen. De flesta sitter still för mycket idag och är i behov av en mer planerad stund av rörelse i vardagen. Att träna rörlighet och smidighet kan gynna dig.

  • Har en läkare sagt till dig nu att det skulle vara hälsosamt att börja träna? Var skall du börja? Vad skulle du tycka om att göra?
  • Har du skadat dig och behöver rehabilitering? I kombination med dagliga övningar och bioresonans och/eller laserbehnadling, så kan din läkning påskyndas. 
  • Tränar du för mycket eller för lite? Varför når du inte dina mål? Behövs det variation i träningen? Hur ser ditt program ut idag och hur svarar kroppen?
  • Behöver du justera din vikt och vill ta hjälp av motion och rörelse? I kombination med bioresonans och konsultation i kost och näring går det bra att väva in träningsprogram för dig.
  • Har du ont i kroppen? Skador eller diffus smärta – ofta sjuk? Kanske stressad av smärtan eller får smärta av stress. Med bioresonans behandling stärker vi vävnader och rättar till obalanser i kroppen i kombination med ett träningsprogram som skall gynna dig.


Behoven är olika för alla och det är många faktorer vi behöver ta i beaktande. Det kan vara svårt för den ovana att ta det stora klivet in i träningsvärlden. Det går även att t.ex. komplettera med DNA test och se över dina genetiska förutsättningar.

Tillsammans lägger vi upp en plan och målbild, som skall fungera för dig. Jag guidar dig med övningar, jag tar i beaktande din historik och ditt utgångsläge, samt jag följer upp dina resultat. Jag vill inspirera och motivera dig att få en optimal hälsa.

Denna tjänst används idag som ett komplement till mina övriga tjänster. Det beror på att de flesta behöver en kombination av behandlingar och vägledning. Jag kombinerar ofta detta med bioresonans, som du kan läsa mera om här.