ArcticMed Fettsyraprofil

Europas mest avancerade fettsyratest!

Enkelt fingerstickstest! Analyseras i Tyskland på Europas ledande laboratorium för fettsyraanalyser:

 • Fettsyraprofil (26 fettsyror)
 • Omega 3-index
 • Omega 6/Omega 3-balans
 • Omega 7 & Omega 9
 • Transfetter
 • Enzymaktivitet
 • Cellmembranflexibilitet

En bra Omega-6/Omega-3 balans och HS-Omega-3® nivå är viktigt för:

 • Gravida: Fettsyrabalansen återspeglas i bröstmjölken.
 • Hjärtat och blodomloppet: Bidrar till hjärtats hälsa och en bra blodcirkulation.
 • Minne och psyke: Ett rikligt intag av Omega-3 är är bra för minnet och humöret.
 • Ögon: Bidrar till ögats normala funktion.
 • Immunsystemet: Bra fettsyrabalans stödjer immunförsvaret.
 • Huden: Rätt balans av fettsyror är bra för huden.
 • Cellerna: God Omega-6/Omega-3 balans minskar risken för dold inflammation.
 • Hjärnan: Bidrar till hjärnans funktion och kognitiva utveckling.
 • Cellmembranen: Stödjer cellmembranens funktion bland annat i kroppens slemhinnor.

Har du bl.a följande symtom kan det vara bra att kolla sin fettsyraprofil samt balansera med Premium oljan:

 • trötthet och orkeslöshet 
 • hjärt- och kärlproblematik (blodtryck, blodfetter, blodsocker, artärstelhet...)
 • mental ohälsa (ångest, oro, depression, minne...)
 • inflammationer i kroppen (muskler, leder, kärl, tänder/mun...)
 • hudproblem (eksem, akne, torr/fet hud...)
 • och många fler områden, som kan vara en faktor orsakad av obalans i våra fettsyror

HS-Omega-3 Index anger mängd EPA+DHA med laboratoriets korrigeringsmodell. Metoden är strikt standardiserad och patentansökt. Laboratoriet är ensamma i Europa om att arbeta enligt DIN ISO 15189. Laboratoriet  genomför tre gånger per år korsanalys med två systerlaboratorier i USA och Sydkorea för att kontrollera att instrumenten ger tillförlitliga och överensstämmande värden.

HS-Omega-3 Index påverkas av flera faktorer:

Omega-3-konsumtion, ålder, kön, diabetes, gener, Body Mass Index, mm. På grund av dessa faktorer är det inte så enkelt som att bara se till diet eller fiskkonsumtion. Vanligtvis ökar Omega-3 Index parallelt med ökat intag av EPA och DHA. I Tyskland ligger genomsnittsvärdet på HS-Omega-3 index på 6,14%. Studier visar på att man vid 8% uppnår stora hälsofördelar framför allt vad gäller hjärt- och kärlhälsanI en studie med 1000 testade friska personer som inte tog tillskott av Omega-3 var det under 20% som hade HS-Omega-3 Index-värden över 8%.

Relation mellan Omega-6 och Omega-3 tros ha legat på 1:1 genom 1000-tals generationer.

På bara 100 år har denna balans mellan Omega-6 och Omega-3 förskjutits kraftigt genom den förändring som den moderna livsmedelsproduktionen medfört. Konsumtionen av Omega-6-rika livsmedel har ökat kraftigt, framför allt de sista 50-60 åren, vilket i dag avspeglas i våra celler. Relationen ligger idag ofta på 15:1 på grund av vår moderna kosthållning. 

 • Från 1:1 till 15:1 på 100 år med modern kost   🙁
 • Från 15:1 till  3:1 på 100 dagar med ArcticMed   🙂

En god balans mellan Omega-6 och Omega-3 är viktigt för din hälsa. På grund av ökat intag av Omega-6 rik vegetabilisk olja och produkter av djur uppfödda på Omega-6 rikt kraftfoder innehåller dagens kost 10 till 15 gånger mer Omega-6 än tidigare. Samtidigt äter vi mindre marint Omega-3 vilket skapar stora obalanser mellan de livsnödvändiga Omega-6 och Omega-3 fettsyrorna. Den historiskt goda balansen med lika delar Omega-6 till Omega-3 är det få som lyckas uppnå idag. Forskning visar att obalansen mellan Omega-6 och Omega-3 ökar risken för inflammatoriska sjukdomar. För att få bra värden krävs mer än 2 gram marin Omega-3 dagligen. Fet fisk innehåller en mängd olika fettsyror - vår olja innehåller hela det naturliga fettsyrakomplexet med en riklig andel EPA och DHA och är rik på Omega-9 . ArcticMed Omega-3 Premium ger bra HS-Omega-3® Mer info om oljan hittar du här. 

Du kan beställa bl.a oljan direkt via min webbutik och du kan köpa från mig på kontoret. 

OBS! Du behöver fasta 10 tim innan testet.