Frekvensanalys

Frekvensverktyget QRMA används som ett komplement i min rådgivning. Med frekvensanalys genomförs en skanning av kroppen för att bättre avgöra bl.a. klientens kropps- och organfunktioner så som lever, njurar, tarmen, lungor mfl. Man får även information om näringsnivån för bl.a. aminosyror, vitaminer och mineraler på cellnivå. Det är även ett bra komplement till blodprover och HMA, som är ett vävnadsprov.

Frekvensanalys är en enkel och tidsbesparande metod att mäta näringsbalanser och funktionsstatus i kroppen. Inga ingrepp behövs för att utföra en mätning och det tar bara två minuter att genomföra skanningen.

Det går till så att din längd, vikt, kön och ålder registreras i programmet och används som indata. Sedan håller du en sensor i handen, som avger en frekvens med en mycket svag ström och lyssnar på det eko som kroppen ger tillbaka. Detta eko analyseras och ger värde i rapporterna.

I rapporten ser vi uppmätt värde, referensintervall och en kommentar hur värdet ligger till i förhållande till referensvärdet.

Mätningen köps inte som en separat tjänst, utan finns vid behov som ett verktyg och komplement för mig som terapeut.