Hårmineralanalys

En hårmineralanalys (HMA) är ett verktyg för att mäta kroppens mineral- och näringsstatus genom att ta ett prov av ditt hår och låta analysera det. Analysen fastställer din individuella biokemiska och metabola typ. Vi har alla olika behov av näring och vad Du behöver för att vara i balans och hålla dig frisk är därför individuellt för Dig. När samspelet mellan de olika biokemiska processerna i kroppen rubbas riskerar vi att bli sjuka. Stress kräver mycket näring och skapar lätt obalanser.

En HMA hjälper dig att få en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen. Du får även en översikt över eventuell förekomst av tungmetaller.

Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag och exponering som har pågått länge. Testet visar näringsstatusen i kroppen upp till 8 veckor tillbaka i tiden. Detta till skillnad från ett blodprov, som bara visar status för den sekund du tar provet. Och ett urinprov mäter bara vilka och hur mycket mineral som utsöndras från kroppen just vid testtillfället.

Så här går det till:

När du har bokat in dig för en HMA så mejlar jag frågeformulär till dig, som du svarar på inför vårt möte. Vi går sedan igenom din anamnes och analys av dina symtom, för att jag skall få en helhetsbild av din livsstil och hälsa. Därefter klipper jag hår från flera ställen i hårbotten i bakre delen av huvudet. Om du inte har möjlighet att komma till mig, så skickar du hår till mig. Den totala mängden som krävs från labbet är ca 1 msk. Håret skall gärna vara obehandlat. Sedan skickas det in till labbet och efter några veckor kommer resultatet tillbaka till mig och vi går igenom analysen. Resultaten från en HMA ger en klar bild av kroppens invärtes miljö. I analyssvaret ingår förslag på en individanpassad balansering för just din metabola typ med hjälp av näringstillskott och diet. Vi tar även i beaktande din anamnes. En balansering sker under 2-3 månader och då är det bra att ha en uppföljning under den tiden. Inom 4-6 månader är det bra att göra en omanalys för att följa upp balanseringens resultat.

En bioresonans skanning och balansering ingår i samband med att vi klipper ditt hår. Om du väljer att göra allt på distans så postar du nagelbtar till mig enligt samma princip som när man ska göra en distans session hos mig för första gången. Du kan läsa om det här.

Denna analys kan även göras på din häst eller hund. 

Pris: 

  • Analys på människa, 2200 kr - Omanalys på människa, 1950 kr
  • Analys på häst, 2200 kr (+ eventuell framkörningsavgift)
  • Analys på hund, 2050 kr
  • Analyssvar, 0 kr - analys, åtgärd och recept (ingår för alla)

På www.nutri-tech.nu kan du läsa mer om hårmineralanalys. 

OBS! Du som bor i Finland kan ha din första kontakt hos min samarbetspartner Maria Snabb på Livsstilskällan i Ekenäs. Hon hjälper dig med klippning och skickar ditt hår till labbet. Därefter bokar du tid med mig för att få genomgång av analysen, åtgärd och recept. I detta fall blir din avgift hos mig 900 kr.